Den 12-15 oktober deltar Ulrika Modéer, statssekreterare för internationellt utvecklingssamarbete och klimat, på Världsbankens årsmöte i Washington D.C. Temat för årsmötet är ”The future need of client countries”, med ett fokus på mänsklig utveckling, utbildning och innovation.