Sverige arbetar med att förbättra kvinnors resurser på en rad områden. Det handlar om allt från bistånd och hjälp till ekonomisk egenmakt till utbildningar i fackliga rättigheter.

Bekämpa våld mot kvinnor, reformera diskriminerande lagstiftning, och lyfta kvinnors och flickors särskilda utsatthet i migrationsströmmar. Det är några exempel på områden där Sverige gör insatser för att stärka kvinnors rättigheter.

On 2 March, an international conference entitled ‘She Decides’ will be held in Brussels. The conference is being co-organised by Sweden, Belgium, the Netherlands and Denmark.

After decades of civil war, the United Nations Assistance Mission in Somalia (UNSOM) was established in 2013. Among its mandated functions is to support the Federal Government of Somalia in the areas of peace- and state-building.

More women – more peace. Studies show that the full and equal participation of women in peacebuilding processes contributes to better and more sustainable peace and security in society. On 12-14 December, Sweden invited women activists from all provinces in Afghanistan to participate in a training on dialogue and mediation skills in peace processes.

Könsrelaterat våld får enorma konsekvenser, för offer, närstående och hela samhällen. Sveriges arbete mot det könsrelaterade våldet bedrivs på många nivåer och med en rad olika verktyg, såväl nationellt som internationellt.