Sverige har historiskt sett varit en av de mest generösa bidragsgivarna till Världsbankens fond för de fattigaste, Internationella utvecklingsfonden (IDA). När torka och påföljande hungersnöd nu hotar ett flertal länder, söker sig IDA snabbt till drabbade områden för att erbjuda stöd.

Sweden has historically been one of the most generous donors to the World Bank’s fund for the poorest, IDA. Now, as drought and subsequent famine looms over a number of countries, the IDA rushes to support the frontlines.

Under året har Europa drabbats av nya terroristattentat, senast på en julmarknad i Berlin. Många svenskar upplever en oro och osäkerhet när de ska ut och resa. En fråga som ofta kommer upp är den om UD:s arbete med reseinformation och när och hur UD egentligen avråder från resor. Och kan UD avråda från resor på grund av risker för till exempel terrorismattentat redan innan något skett? Jon Åström Gröndahl, chef för UD:s konsulära enhet, förklarar hur UD förhåller sig till detta.

After decades of civil war, the United Nations Assistance Mission in Somalia (UNSOM) was established in 2013. Among its mandated functions is to support the Federal Government of Somalia in the areas of peace- and state-building.

Not a day goes by without us seeing and hearing about the hardships endured by people all over the world in their search for protection from conflicts and natural disasters. The number of forcibly displaced people now exceeds 65 million, of whom 21 million are legally regarded as refugees under the UNHCR’s mandate.

En viktig uppgift för UD är att ge råd och information till svenska resenärer om hur säkerhetssituationen ser ut i olika länder. Om säkerhetsläget i ett land eller i delar av ett land är allvarligt påverkat kan UD gå ut med en avrådan från resor. Det är en tydlig signal om hur UD ser på säkerhetssituationen i ett land.