Swedish companies in Colombia and Sweden’s Embassy in Bogota have joined forces to support families affected by the landslide in Mocoa in April. The disaster caused over 320 fatalities and considerable material damage. After being contacted by several Swedish companies wondering how they could help, the Embassy decided to coordinate a donation of the Swedish water treatment innovation, Solvatten.

The number of refugees in the world has hit an all-time high. According to the UNHCR there are now 65.6 million forcibly displaced people. This includes over 40 million internally displaced people, 3 million asylum seekers and 22.5 million refugees of which 5.3 million are Palestinian refugees registered with UNRWA.

Sverige har historiskt sett varit en av de mest generösa bidragsgivarna till Världsbankens fond för de fattigaste, Internationella utvecklingsfonden (IDA). När torka och påföljande hungersnöd nu hotar ett flertal länder, söker sig IDA snabbt till drabbade områden för att erbjuda stöd.

Sweden has historically been one of the most generous donors to the World Bank’s fund for the poorest, IDA. Now, as drought and subsequent famine looms over a number of countries, the IDA rushes to support the frontlines.

Under året har Europa drabbats av nya terroristattentat, senast på en julmarknad i Berlin. Många svenskar upplever en oro och osäkerhet när de ska ut och resa. En fråga som ofta kommer upp är den om UD:s arbete med reseinformation och när och hur UD egentligen avråder från resor. Och kan UD avråda från resor på grund av risker för till exempel terrorismattentat redan innan något skett? Jon Åström Gröndahl, chef för UD:s konsulära enhet, förklarar hur UD förhåller sig till detta.

After decades of civil war, the United Nations Assistance Mission in Somalia (UNSOM) was established in 2013. Among its mandated functions is to support the Federal Government of Somalia in the areas of peace- and state-building.

Not a day goes by without us seeing and hearing about the hardships endured by people all over the world in their search for protection from conflicts and natural disasters. The number of forcibly displaced people now exceeds 65 million, of whom 21 million are legally regarded as refugees under the UNHCR’s mandate.