Dag Hammarskjöld was a world citizen. During his period as Secretary-General of the United Nations, from 1953 until his death in 1961, he became known as an efficient and dedicated international civil servant.

Today, more than 50 years after his death, Dag Hammarskjöld serves as a role model for many international workers, especially civil servants.

En viktig uppgift för UD är att ge råd och information till svenska resenärer om hur säkerhetssituationen ser ut i olika länder. Om säkerhetsläget i ett land eller i delar av ett land är allvarligt påverkat kan UD gå ut med en avrådan från resor. Det är en tydlig signal om hur UD ser på säkerhetssituationen i ett land.

Idag släpper UD en ny informationsplattform: ”Utforska det svenska biståndet”, som berättar om hur biståndet är en del av den svenska utrikespolitiken, hur det hela hänger ihop och varför det ser ut som det gör.

An interview Anders Nordström, Sweden’s Ambassador for Global Health, who was recently appointed as the WHO country representative to Sierra Leone.

Prime Minister Löfven has announced a decision on extraordinary elections.

If Sweden wants to take responsibility and influence world politics – then we should be on the United Nations Security Council. The entire Government will join in the efforts to secure Sweden a seat in 2017–2018.

Om Sverige vill ta ansvar och påverka världspolitiken – då ska vi sitta i FN:s säkerhetsråd. Hela regeringen kommer att engagera sig för att Sverige ska ta en plats i rådet 2017–18.