Six years have now passed since the conflict in Syria broke out, when the regime met peaceful protests with brutal violence. The only sustainable way forward is a political solution to the conflict.

Det är nu sex år sedan konflikten i Syrien inleddes när regimen mötte fredliga protester med brutalt våld. Den enda hållbara vägen framåt är en politisk lösning på konflikten.