There is an important story about women, peace and security that needs to be told. We are putting the spotlight on women who have paved the way – the bold and the brave – and we know there are and can be many more of them. We are pushing for #MoreWomenMorePeace.

There is an important story about women, peace and security that needs to be told.
We are putting the spotlight on women who have paved the way – the bold and the brave – and we know there are and can be many more of them.
We are pushing for #MoreWomenMorePeace.

Sverige arbetar med att förbättra kvinnors resurser på en rad områden. Det handlar om allt från bistånd och hjälp till ekonomisk egenmakt till utbildningar i fackliga rättigheter.

Bekämpa våld mot kvinnor, reformera diskriminerande lagstiftning, och lyfta kvinnors och flickors särskilda utsatthet i migrationsströmmar. Det är några exempel på områden där Sverige gör insatser för att stärka kvinnors rättigheter.

UN Security Council visits the Lake Chad region to call attention to the security and humanitarian crisis in the region. The decision for the Council to visit the region resulted from a briefing on the situation in the region held during the Swedish Presidency.

On 2 March, an international conference entitled ‘She Decides’ will be held in Brussels. The conference is being co-organised by Sweden, Belgium, the Netherlands and Denmark.

For Sweden, the fight for human rights – both at home and internationally – is a key issue that must permeate all policy areas.
Human Rights Day is celebrated around the world on 10 December every year.
Rarely has the day been as important to celebrate as now.

It’s 250 years since Sweden established the world’s strongest freedom of the press through a ground-breaking new fundamental law, the Freedom of the Press Act. It was the first legislation of its kind anywhere in the world.
Freedom of the press, freedom of expression and opposition to censorship are of course well worth celebrating – and are still worth fighting for today!

It’s 250 years since Sweden established the world’s strongest freedom of the press through a ground-breaking new fundamental law, the Freedom of the Press Act.
Freedom of the press, freedom of expression and opposition to censorship are of course well worth celebrating – and continuing to fight for today!

Idag avgörs det om Sverige kommer att sitta i Förenta Nationernas säkerhetsråd 2017-2018. Alla FN-länder har en röst var när generalförsamlingen fattar sitt beslut.