For Sweden, the fight for human rights – both at home and internationally – is a key issue that must permeate all policy areas.
Human Rights Day is celebrated around the world on 10 December every year.
Rarely has the day been as important to celebrate as now.

It’s 250 years since Sweden established the world’s strongest freedom of the press through a ground-breaking new fundamental law, the Freedom of the Press Act. It was the first legislation of its kind anywhere in the world.
Freedom of the press, freedom of expression and opposition to censorship are of course well worth celebrating – and are still worth fighting for today!

It’s 250 years since Sweden established the world’s strongest freedom of the press through a ground-breaking new fundamental law, the Freedom of the Press Act.
Freedom of the press, freedom of expression and opposition to censorship are of course well worth celebrating – and continuing to fight for today!

Idag avgörs det om Sverige kommer att sitta i Förenta Nationernas säkerhetsråd 2017-2018. Alla FN-länder har en röst var när generalförsamlingen fattar sitt beslut.

It is often said of Olof Palme that he made Sweden larger.

This may be true, but it was hardly his objective. Olof Palme was an outspoken fighter for the rights and freedoms of people all over the world – a tradition that Swedish foreign policy still rests on today. This is how peace and security have to be built.

När regeringen idag välkomnar FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon till Stockholm så gör vi det med ett FN-engagemang som är brett förankrat i det svenska samhället, en klar bild av organisationens styrkor och svagheter, och en tydlig syn på vad vi vill åstadkomma.

Idag är det den internationella dagen för mänskliga rättigheter. För 66 år sedan antogs FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Sverige ska vara en tydlig röst i världen för de mänskliga rättigheterna, skriver utrikesminister Margot Wallström och biståndsminister Isabella Lövin.