Photo: Catarina Axelsson/MFA

Tag: Mänskliga rättigheter