Sverige har historiskt sett varit en av de mest generösa bidragsgivarna till Världsbankens fond för de fattigaste, Internationella utvecklingsfonden (IDA). När torka och påföljande hungersnöd nu hotar ett flertal länder, söker sig IDA snabbt till drabbade områden för att erbjuda stöd.