I samband med UD:s folkrättsdag i början av december meddelade UD:s kabinettssekreterare Annika Söder att regeringens folkrättsdelegation ska återuppstå. En blandning av representanter från regeringskansliet, forskarvärlden och det civila samhället kommer att ingå. Delegationen ska ledas av utrikesministern.