An interview Anders Nordström, Sweden’s Ambassador for Global Health, who was recently appointed as the WHO country representative to Sierra Leone.

The Ebola outbreak has once again shown the world that unless we invest in people’s health and national health systems there will be devastating consequences. The Ebola epidemic has taught us important lessons for the continued efforts to combat the spread of HIV and AIDS.

Utbrottet av ebola har återigen visat världen att om vi inte investerar i människors hälsa och de nationella hälsosystemen så får det ödesstigna effekter. Ebolaepidemin har lett till viktiga erfarenheter och lärdomar att ta fasta på för det fortsatta arbetet med att bekämpa spridningen av hiv och aids.