Sverige arbetar med att förbättra kvinnors resurser på en rad områden. Det handlar om allt från bistånd och hjälp till ekonomisk egenmakt till utbildningar i fackliga rättigheter.

Bekämpa våld mot kvinnor, reformera diskriminerande lagstiftning, och lyfta kvinnors och flickors särskilda utsatthet i migrationsströmmar. Det är några exempel på områden där Sverige gör insatser för att stärka kvinnors rättigheter.