In June 2014, Dr. Margaret Chan, Director-General of the World Health Organisation (WHO) assumed personal responsibility for the organisation’s Ebola response, and has been committed to the fight against Ebola ever since. Is the worst phase really over and what are the critical factors going forward? Swedish Foreign Policy News got an opportunity to ask her a few questions.

The Ebola outbreak has once again shown the world that unless we invest in people’s health and national health systems there will be devastating consequences. The Ebola epidemic has taught us important lessons for the continued efforts to combat the spread of HIV and AIDS.

Utbrottet av ebola har återigen visat världen att om vi inte investerar i människors hälsa och de nationella hälsosystemen så får det ödesstigna effekter. Ebolaepidemin har lett till viktiga erfarenheter och lärdomar att ta fasta på för det fortsatta arbetet med att bekämpa spridningen av hiv och aids.

Kennet Blixt, originally from Hjo in Västergötland, is a Swedish logistics expert. For 25 years he has worked internationally with disaster relief through the Swedish Civil Contingencies Agency and international organisations.

Stockholm is home to the EU’s agency focused on fighting Ebola, the European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC).
In an interview with The Local, the director, Dr Marc Sprenger, talks Ebola and how to fight the crisis.

Kennet Blixt bygger ebolasjukhus för FN:s livsmedelsprogram i Liberia.

Ebolasituationen i Västafrika mycket allvarlig. Alla åtgärder måste till för att hejda utbrottet. Om detta inte sker nu är det omöjligit att överblicka konsekvenserna såväl vad gäller lidande, döda och ekonomiska konsekvenser. Det internationella samfundet mobiliserar stort men det kommer att krävas ännu mer och ett stort mått av uthållighet.

The Ebola crisis in West Africa is extremely serious. All possible measures must be taken to curb the outbreak. If this does not occur now, it will be impossible to foretell the consequences in terms of suffering, deaths and economic ramifications. There has been a strong mobilisation of the international community, but even more will be needed, including a considerable measure of staying power.

Kristian Olsson Selerud has been the political rapporteur at the Embassy for the past two years and here he describes the Embassy’s work in Monrovia, in the midst of the Ebola outbreak.

Kristian Olsson Selerud är politisk rapportör på ambassaden sedan två år tillbaka och berättar här om arbetet i Monrovia, mitt under ebolautbrottet.