There is an important story about women, peace and security that needs to be told.We are putting the spotlight on women who have paved the way – the bold and the brave – and we know there are and can be many more of them. We are pushing for #MoreWomenMorePeace.

There is an important story about women, peace and security that needs to be told. We are putting the spotlight on women who have paved the way – the bold and the brave – and we know there are and can be many more of them. We are pushing for #MoreWomenMorePeace.

Sverige arbetar med att förbättra kvinnors resurser på en rad områden. Det handlar om allt från bistånd och hjälp till ekonomisk egenmakt till utbildningar i fackliga rättigheter.

German Chancellor Angela Merkel arrives in Stockholm in Tuesday for talks with Prime Minister Stefan Löfven and to take part in some inspiring seminars on future innovative solutions.

It’s 250 years since Sweden established the world’s strongest freedom of the press through a ground-breaking new fundamental law, the Freedom of the Press Act. It was the first legislation of its kind anywhere in the world.
Freedom of the press, freedom of expression and opposition to censorship are of course well worth celebrating – and are still worth fighting for today!

It’s 250 years since Sweden established the world’s strongest freedom of the press through a ground-breaking new fundamental law, the Freedom of the Press Act.
Freedom of the press, freedom of expression and opposition to censorship are of course well worth celebrating – and continuing to fight for today!

It is often said of Olof Palme that he made Sweden larger.

This may be true, but it was hardly his objective. Olof Palme was an outspoken fighter for the rights and freedoms of people all over the world – a tradition that Swedish foreign policy still rests on today. This is how peace and security have to be built.

När regeringen idag välkomnar FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon till Stockholm så gör vi det med ett FN-engagemang som är brett förankrat i det svenska samhället, en klar bild av organisationens styrkor och svagheter, och en tydlig syn på vad vi vill åstadkomma.

Om Sverige vill ta ansvar och påverka världspolitiken – då ska vi sitta i FN:s säkerhetsråd. Hela regeringen kommer att engagera sig för att Sverige ska ta en plats i rådet 2017–18.