As critical public debate is largely being forced out of Russian media, physical meeting places are assuming an increasingly important role in public discussion. Representatives from Sweden’s Embassy in Moscow and the Consulate-General in St Petersburg recently took part in a ‘BarCamp’ in the forest outside the city of Syktyvkar in north-western Russia.

I takt med att kritisk samhällsdebatt i hög grad tvingats bort från de ryska medierna har fysiska mötesplatser kommit att spela en allt viktigare roll för det offentliga samtalet. Sveriges ambassad i Moskva och Generalkonsulatet i Sankt Petersburg deltog nyligen vid ett så kallat ”barcamp” i skogen utanför staden Syktyvkar i nordvästra Ryssland.