In March and April, Rwanda, Uganda, Tanzania, Palestine and Bangladesh will publish current gender statistics. This is the result of a Swedish development aid venture, in which Statistics Sweden has trained and provided support to statisticians and users of statistics during one year.

Swedish Ambassador to Bangladesh, Johan Frisell explains the launch of a “Global Deal” in Bangladesh where the government, international fashion brands and local industries have implemented a rigorous programme to ensure modern safety and security standards. International partners have joined in.

Biståndsminister Isabella Lövin besökte Bangladesh 24-27 november. Bangladesh är ett av världens mest utsatta länder för pågående klimatförändringar. Resan var Isabella Lövins första fältbesök som biståndsminister. I en replik till en debattartikel av Fredrik Segerfeldt i Expressen (23/11) delar Isabella Lövin med sig av intryck från resan.