De senaste åren har de globala klimatförhandlingarna kretsat kring att få fram en ny internationell överenskommelse som ska ersätta Kyotoprotokollet. Det nya avtalet ska vara klart 2015 och träda i kraft 2020. En svensk delegation befinner sig sedan två veckor tillbaka i Lima på det sista stora förhandlingsmötet innan den stora konferensen i Paris nästa år.