Minister Lövin: Political inclusion is key for sustainable peace, but the need for inclusion also applies to security, justice, and other efforts to promote sustainable development.

An interview Anders Nordström, Sweden’s Ambassador for Global Health, who was recently appointed as the WHO country representative to Sierra Leone.

The Ebola outbreak has once again shown the world that unless we invest in people’s health and national health systems there will be devastating consequences. The Ebola epidemic has taught us important lessons for the continued efforts to combat the spread of HIV and AIDS.

Utbrottet av ebola har återigen visat världen att om vi inte investerar i människors hälsa och de nationella hälsosystemen så får det ödesstigna effekter. Ebolaepidemin har lett till viktiga erfarenheter och lärdomar att ta fasta på för det fortsatta arbetet med att bekämpa spridningen av hiv och aids.

Ebolasituationen i Västafrika mycket allvarlig. Alla åtgärder måste till för att hejda utbrottet. Om detta inte sker nu är det omöjligit att överblicka konsekvenserna såväl vad gäller lidande, döda och ekonomiska konsekvenser. Det internationella samfundet mobiliserar stort men det kommer att krävas ännu mer och ett stort mått av uthållighet.

The Ebola crisis in West Africa is extremely serious. All possible measures must be taken to curb the outbreak. If this does not occur now, it will be impossible to foretell the consequences in terms of suffering, deaths and economic ramifications. There has been a strong mobilisation of the international community, but even more will be needed, including a considerable measure of staying power.