Ebolasituationen i Västafrika mycket allvarlig. Alla åtgärder måste till för att hejda utbrottet. Om detta inte sker nu är det omöjligit att överblicka konsekvenserna såväl vad gäller lidande, döda och ekonomiska konsekvenser. Det internationella samfundet mobiliserar stort men det kommer att krävas ännu mer och ett stort mått av uthållighet.

The Ebola crisis in West Africa is extremely serious. All possible measures must be taken to curb the outbreak. If this does not occur now, it will be impossible to foretell the consequences in terms of suffering, deaths and economic ramifications. There has been a strong mobilisation of the international community, but even more will be needed, including a considerable measure of staying power.