Idag publicerar Utrikesdepartementet nya landrapporter om mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer. Lanseringen är en del av regeringens arbete för att främja, förebygga och påverka utvecklingen i dessa frågor. Rapporterna finns att läsa på regeringens hemsida.

Det är nu sex år sedan konflikten i Syrien inleddes när regimen mötte fredliga protester med brutalt våld. Den enda hållbara vägen framåt är en politisk lösning på konflikten.