Inspiration – en bättre drivkraft än skuldkänslor för att rädda vårt hav

Published 22 March 2018 in:

De senaste åren har de alarmerande rapporterna om havens tillstånd duggat tätt. Öar av plastskräp som flyter omkring på haven. Hormonstörande kemikalier i vårt dricksvatten. Arter på gränsen till utrotning på grund av intensivt och olagligt fiske. Uppvärmning av havet som leder till blekning av koraller. Havsnivåhöjning som hotar kustsamhällen, ekosystem och hela nationer. Listan är lång och tiden är knapp för att vända de negativa trenderna.

– Det är uppenbart att vi har misslyckats med att förvalta vårt gemensamma hav, säger Sveriges nyutnämnda havsambassadör Helen Ågren. Vi har svikit våra barn och framtida generationer. Men skuld är inte den bästa drivkraften. Fascination och förundran för havens artrikedom och skönhet är en kraftfullare drivkraft. Jag tror ingen som sett BBC: s dokumentärserie “Blue Planet II” lämnas oberörd. För att kunna vända den negativa utvecklingen måste vi kunna fira framgångar och visa upp goda exempel, innovationer och de fantastiska människor som kämpar för att åstadkomma förändring.

Den 7-9 mars deltog havsambassadören vid The Economists World Ocean Summit i Cancun bland annat för att byta erfarenheter om nationell havspolitik. “Samordning mellan olika politikområden och aktörssamverkan – exemplifierad genom Sveriges Maritima Strategi – är en nyckel till hållbar utveckling.” Några uppmuntrande nyheter och initiativ att ta hem från konferensen är nya försäkringslösningar för att skydda korallrev, nya omfattande marina skyddade områden etablerade av bland annat Mexiko, Chile och Seychellerna och inte minst drivna unga entreprenörer som utvecklar innovationer för att minska bifångster vid fiske och som viger sina liv åt att minska engångsprodukter av plast.

Tillsammans med Fiji tog Sverige initiativ till den första universella konferensen om vårt hav, FN:s havskonferens, som hölls i New York i juni 2017. Det var en global manifestation som placerade havsfrågorna högt upp på den globala utvecklingsagendan. Mötet beslutade om en deklaration med an ambitiös åtgärdsplan för att förbättra havsmiljön. Regeringar, företag och olika intresseorganisationer gjorde 1400 individuella frivilliga åtaganden för att öka kunskapen och minska belastningen på vårt hav.

Sedan dess har bistånds- och klimatminister Isabella Lövin, tillsammans med FN:s särskilda havssändebud Peter Thomson, lanserat initiativet ”Friends of Ocean Action”. Initiativet samlar ledare från näringsliv, finansiella sektorn, internationella organisationer, forskar- och civilsamhället från hela världen för att mobilisera kraft, innovationer och resurser för att åstadkomma förändring. Samarbetet med Fiji tas också vidare genom partnerskapet ”Ocean Pathway” för att synliggöra länkarna mellan klimatförändringarna och havets tillstånd.

Helen Ågren känner sig ödmjuk men entusiastiskt inför den nya uppgiften som havsambassadör.

– Jag har jobbat med olika aspekter av hållbar utveckling sedan jag deltog i Rio-konferensen 1992 som ungdomsrepresentant. Jag ser verkligen fram emot att jobba tillsammans med andra länder och aktörer som tagit ett ledarskap för haven och jag kommer att bygga vidare på mina erfarenheter av arbete inom forskning, hållbar konsumtion och produktion, grön ekonomi, klimatanpassning och begränsning av växthusgasutsläpp, vilka är viktiga pusselbitar för att rädda haven, säger hon.