28 februari 1918

USA:s bankmedel konfiskerade

Nästan omedelbart efter revolutionen utfärdade bolsjevikerna ett dekret om förstatligande av jord, fast egendom och kapital. Utländska diplomater har försökt hävda att det här inte kan gälla utlänningars egendom, men det har visat sig att de nya makthavarna inte går med på detta. 28 februari skickar Sveriges generalkonsul Claes Asker ett chiffertelegram till Stockholm:

Amerikanska generalkonsulatets kassafack i banken har öppnats och i generalkonsulns närvaro har officiella och privata kontanta medel och värdepapper till flera hundratusen rubels värde konfiskerats under förklaring att de nu maktägande ej erkänna diplomatiska eller konsulära privilegier och ej heller internationella överenskommelser. Saken som hemlighållits har meddelats mig personligen men ej konsulskåren och jag är ombedd intervenera. Med hänsyn till egen ställning som hittills respekterats är jag icke villig ingripa med mindre konsulskåren i sin helhet upplägger saken.

Asker har skaffat sig mycket goda kontakter bland Moskvabolsjevikernas ledning, och den amerikanske generalkonsuln Maddin Summers försöker få Sverige att hjälpa till. Asker är rädd att Sverige ska uppfattas som allierad med USA – och därmed en fiende till bolsjevikerna – och vill att den här frågan ska hanteras i hela den diplomatiska kretsen i Moskva, inte bara av Sverige.

Maddin Summers förbereder en evakuering av generalkonsulatet. USA har nyligen gått in i första världskriget på Englands och Frankrikes sida, medan bolsjevikernas Ryssland förbereder en separatfred med Tyskland.