1 januari 1918

Nytt år, ny stat

Sveriges beskickning i Petrograd inleder det nya året med att informera om att en ny stat uppstått på ruinerna av kejsardömet:

Presidenten för Ukrainska staten härstädes Buizdenko och chefen för statens politiska avdelning hava igår å beskickningen anhållit att till Svenska regeringen och folket få framföra att Ukraina förklarat sig för självständig republik samt att denna utan direkt krigsförklaring befinner sig i krigstillstånd med den storryska republiken.

Stenfelt