Η Σουηδία και τα νησιά Φίτζι ηγούνται της Διεθνούς Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για τις θάλασσες, στις αρχές Ιουνίου

Published 1 June 2017 in:

Photo: Catarina Axelsson/MFA


Εάν δεν γίνει κάτι, θα σε λίγες δεκαετίες θα είναι περισσότερα τα πλαστικά, παρά τα ψάρια στις θάλασσές μας. Αυτό είναι ένα από τα μηνύματα της σουηδικής κυβέρνησης ενόψει της Διάσκεψης για τις θάλασσες, 5 – 9 Ιουνίου στα ΗΕ στη Νέα Υόρκη. Οι χώρες του κόσμου πρέπει να εργαστούν από κοινού για να σωθούν οι θάλασσες. Ας ελπίσουμε ότι η διεθνής αυτή διάσκεψη θα αποτελέσει αφετηρία.

Οι ωκεανοί γίνονται όλο και πιο τοξικοί, γεγονός που επηρεάζει το θαλάσσιο οικοσύστημα δραματικά. Όπως προαναφέρθηκε, η αυξανόμενη ποσότητα των πλαστικών που καταλήγουν στις θάλασσες αποτελούν ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Δεδομένου ότι η φύση δεν μπορεί να σπάσει το πλαστικό αυτό, κερματίζεται με κίνδυνο να φαγωθεί από ζώα, το οποίο όχι μόνο βλάπτει τα ζώα, αλλά συνεπάγεται ακόμη και κινδύνους για τον ίδιο τον άνθρωπο. Πρώτα απ ‘όλα, πρέπει να αποτρέψουμε τα πλαστικά να καταλήγουν στις θάλασσες, αλλά και να βρούμε τρόπους ώστε να συλλέξουμε αυτά που ήδη είναι εκεί. Η αλιεία αποτελεί δε, πόρο ζωτικής σημασίας για τους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο καθώς και η ναυτιλία ως άλλος τομέας. Η Σουηδία θέλει να εργαστεί για τη θεσμοθέτηση διεθνών κανονισμών με στόχο την προώθηση μιας βιώσιμης ναυτιλίας παγκοσμίως.

Οι τομείς που απαιτούν δράση είναι πολλοί και ως διοργανώτρια χώρα, ευελπιστούμε προφανώς σε ευρεία συμμετοχή στη διάσκεψη, από κυβερνήσεις, επιχειρήσεις, την κοινωνία των πολιτών, την ακαδημαϊκή κοινότητα και άλλους ενδιαφερόμενους. Ελπίζουμε επίσης στη συμμετοχή σε υψηλό επίπεδο από όλες τις χώρες, όπως και από την Ελλάδα, καθώς και ότι θα αναλάβουν την υποχρέωση να συνεργαστούν με διάφορους τρόπους.

Η Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για τις θάλασσες αποτελεί στην πραγματικότητα τη μεγαλύτερη εκδήλωση των Ηνωμένων Εθνών από το 1972 στην οποία συμμετέχει η Σουηδία στη διοργάνωση. Αποτελεί δε μία μεγάλη προσπάθεια για το σύνολο της Κυβερνήσεως της Σουηδίας, αλλά ταυτόχρονα μια πρόκληση που έχουμε αναλάβει με μεγάλη σοβαρότητα και αφοσίωση.