Globala partnerskap består trots kriser

Published 16 May 2017 in:

När Världsbanken den 24 september 1960 lanserade sin fond för de fattigaste – Internationella utvecklingsfonden (IDA) – var Sverige en av de 15 ursprungliga signatärstaterna. Idag har IDA 173 medlemsländer och fonden har blivit en av de främsta källorna för subventionerade lån till de fattigaste länderna i världen. Historiskt sett har Sverige varit en av de mest generösa bidragsgivarna till IDA och samtidigt uppmanat Världsbanken att öka såväl fokus på de fattigaste länderna som engagemanget vid bräckliga situationer, i partnerskap med humanitärt verksamma FN-organ.

FN:s senaste deklaration om hungersnöden i delar av Sydsudan, världens första hungersnöd sedan 2000, var en global väckarklocka om att minst 100 000 människor riskerar att svälta ihjäl.

FN uppskattar att närmare 20 miljoner människor i området Sydsudan, Nigeria, Somalia (bilden) och Jemen balanserar precis på gränsen till svält. Torkan har även spridit sig till Uganda och delar av Tanzania. UN Photo / Omar Abdisalan

Vid kriser som påverkar några av världens fattigaste länder och de mest sårbara människorna krävs omedelbara insatser från de globala biståndsorganen och deras partner som tar itu med både de kort- och långsiktiga behoven.

IDA söker sig snabbt till fronten för att ge stöd och hjälper partner som Världslivsmedelsprogrammet med akuta matleveranser till de som är i störst behov. Världsbanken meddelade nyligen att man arbetar med att ta fram ett stödpaket som uppgår till sammanlagt 1,6 miljarder USD och som ska användas för att bekämpa krisen i de drabbade länderna.

IDA utvecklar även långsiktiga initiativ som kan hjälpa dessa länder att ta itu med effekterna av pågående konflikter, internflyktingar och torka. I Världsbankens arbete med att bekämpa en av grundorsakerna till instabiliteten – den höga arbetslösheten – vill man aktivt öka tillväxten inom den privata sektorn.

Världsbankens svar på dessa kriser är tydliga bevis för IDA:s tålmodiga och effektiva multilaterala partnerskap. Så sent som i december 2016 träffade en koalition bestående av regeringar från över 60 länder, med både givare och låntagare, en överenskommelse om att fylla på IDA18 med 75 miljarder USD. IDA18 är Världsbankens kommande treåriga finansieringspaket för fonden och förutom den rekordhöga påfyllnaden kom koalitionen överens om långtgående åtaganden om att avsevärt öka insatserna i arbetet med några av de svåraste frågorna som plågar världens fattigaste länder. Nyheten om påfyllnaden är mycket positiv, i synnerhet för de mest utsatta delarna av världen.

Sedan 1960 har Världsbankens konsekvent bidragit till att förbättra säkerheten och försörjningsmöjligheterna för medborgare i de utvecklade länderna och utvecklingsländerna. IDA18 förväntas bidra till en fortsatt förmåga att åstadkomma omfattande resultat, inklusive livsviktiga hälso- och näringstjänster för upp till 400 miljoner människor och tillgång till förbättrad vattenförsörjning för upp till 45 miljoner människor.

De nuvarande insatserna för att ge 9,5 miljoner fördrivna personer på Afrikas horn grundläggande sociala tjänster och ekonomiska möjligheter förbättrar levnadsvillkoren, minskar risken för politisk instabilitet och bidrar till att förhindra att krisen sprider sig.

Givarnas åtaganden och en rad innovativa finansiella verktyg gör att IDA kan fördubbla resurserna (till mer än 14 miljarder USD) till länder som är bräckliga eller som står inför konflikter och våld så att de kan ta itu med riskorsakerna innan de eskalerar. Dessutom kommer ytterligare 2 miljarder USD att användas för att ge stöd till flyktingar och deras värdsamhällen. Åtgärder för att stimulera en utveckling av den privata sektorn i bräckliga och konfliktdrabbade områden, något som är grundläggande för att skapa fler arbetstillfällen och genomföra en ekonomisk omställning, kommer att få en skjuts i form av ett tillskott på 2,5 miljarder USD till den privata sektorn.

Vår värld kommer alltid att drabbas av kriser. Men genom att tillvarata de bästa idéerna och ta hjälp av de bästa människorna kan vi med en gemensam målsättning om gränsöverskridande samarbeten lyfta mänskligheten och närma oss en värld som är bättre för alla.

Axel van Trotsenburg
Vice President, Development Finance, World Bank

Vill du veta mer om IDA kan du följa dem på Twitter på @WBG_Fin4Dev eller delta i samtalet med #IDAWorks.