19 mars 1917

Ytterligare några dagar in i revolutionen börjar situationen klarna och envoyén Brändström skriver en första större rapport till Stockholm:

Förhållandena i Petrograd hafva sedan jag afsände min depesch av den 14 dennes icke undergått någon annan yttre, väsentlig förändring än att okynnesskjutningen på gatorna, åtminstone i stadens centrum, numera upphört.

Polisen och militären har nästan helt och hållet tagit ställning för revolutionärerna.

Disciplinen inom trupperna har ännu icke kunnat återställas, utan fortfara de att jämte beväpnade arbetare anse sig vara situationens herrar och fordra bland annat att själfva få utvälja sitt befäl, hvilket äfven egt rum vid flera truppförband.

  

Det är av envoyé Brändströms rapport tydligt att revolutionen är ganska våldsam. Brändström försöker även få klart för sig var kejsarfamiljen befinner sig. I ett chiffertelegram konstaterar han att kejsarinnan Alexandra har fått träffa läkare, men att alla uppgifter om var kejsaren befinner sig hemlighålls.

Någon fara för kejsarfamiljens liv synes icke föreligga.

Kejsar Nikolaus II abdikerade 15 mars och sattes under arrest. När Brändström skriver sin rapport har den avsatte kejsaren i tysthet förts till sommarresidenset Tsarskoe Selo utanför Petrograd och återförenats med sin familj. Kejsaren kallas nu  “överste Romanov”. Ryssland har blivit en republik.