Αυξημένος αριθμός γυναικών σε ανώτερες θέσεις του Σουηδικού Υπουργείου Εξωτερικών

Published 20 March 2017 in:

Photo: Catarina Axelsson/MFA

Όταν ξεκίνησα στο Υπουργείο Εξωτερικών, το ποσοστό των γυναικών σε επίπεδο πρέσβεων ήταν γύρω στο 20 τοις εκατό. Αυτό ήταν τη δεκαετία του 1980, αλλά η συμμετοχή στη Διπλωματική Ακαδημία γινόταν όλο και πιο ισότιμη. Η οδηγία από την πολιτική ηγεσία και το τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού του Υπουργείου ήταν ότι από όσους ξεκινούσαν το πρόγραμμα, οι μισοί να είναι γυναίκες. Έτσι ήταν και όταν ξεκίνησα εγώ τη Διπλωματική Ακαδημία. Η προσπάθεια για την ισότιμη πρόσληψη έχει αποφέρει αποτελέσματα, σε συνδυασμό με τη συνεχιζόμενη στρατηγική πολιτική προσωπικού.

Την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας 8 Μαρτίου, δημοσίευσε το Υπουργείο Εξωτερικών στατιστικά στοιχεία αναφορικά με την κατάσταση σήμερα στο επίπεδο διευθυντικών στελεχών.

Μεταξύ των διευθυντών, η κατανομή πέρυσι ήταν 43 τοις εκατό γυναίκες και 57 τοις εκατό άνδρες. Πριν από δέκα χρόνια, το αντίστοιχο ποσοστό των γυναικών σε διευθυντικές θέσεις ήταν 31 τοις εκατό.

Επίσης πριν από δέκα χρόνια, το ποσοστό των γυναικών σε θέσεις Πρέσβεων ήταν 32 τοις εκατό, και σήμερα αντιπροσωπεύουμε το 40 τοις εκατό.

Βρισκόμαστε στο σωστό δρόμο λοιπόν, αλλά απομένουν ακόμη μερικά βήματα. Είμαστε περήφανοι, αλλά όχι ικανοποιημένοι.