Så arbetar Sverige för att stärka kvinnors resurser

Published 10 March 2017 in:

Photo: Catarina Axelsson/MFA

Sverige arbetar med att förbättra kvinnors resurser på en rad områden. Det handlar om allt från bistånd och hjälp till ekonomisk egenmakt till utbildningar i fackliga rättigheter.

Sverige har åtagit sig att enbart ge stöd till humanitära aktörer som baserar sina insatser på könsdisaggregerad statistik.

2015 hade 17 procent av Sidas samarbeten jämställdhet som ett huvudsyfte, att jämföra med 2008 när motsvarande siffra var åtta procent. Detta mäts genom OECD DAC Gender Equality Policy Marker, som visar åtaganden för jämställdhet.

Sverige ger även ett omfattande stöd till bistånd som går till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR). Det utgör drygt 60 procent av svenskt hälsobistånd genom Sida. I samband med konferensen She Decides i mars 2017 beslutade Sverige att bidra med ytterligare 200 miljoner kronor i bistånd för att stärka global SRHR.

Dessutom är Sverige den största kärnstödsgivaren till FN:s befolkningsfond (UNFPA). FN:s befolkningsfond inriktar verksamheten på att bland annat främja sexualundervisning, rådgivning och distribution av preventivmedel, samt att motverka mödradödlighet. Det svenska kärnstödet till fonden under åren 2014–2015 har bidragit till att förhindra över 650 000 oönskade graviditeter, cirka 200 000 osäkra aborter och cirka 1 000 fall av mödradödlighet. Dessutom har det bidragit till att över 1,6 miljoner människor har fått tillgång till preventivmedel.

Sverige arbetar också med att stärka kvinnors ekonomiska egenmakt och bättre villkor i arbetslivet. Sverige har bland annat bidragit till att kvinnliga nätverk för ekonomisk egenmakt (WINNET) etablerats i flera länder enligt svensk modell. I Vitryssland har den svenska ambassaden engagerat sig i Women in Business – ett program som stöds av Sverige och drivs av Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling, och som innehåller bland annat mentorskap och förbättrad tillgång till företagslån för kvinnor.

I Uganda har den svenska ambassaden och Plan International i ett pilotprojekt tillsammans med näringslivet arbetat för att skapa sysselsättning åt mer än 12 000 ungdomar, varav 60 procent kvinnor. I slutet av projektet hade 99 procent arbete. Deltagarnas genomsnittliga månadsinkomst hade ökat med 621 procent och de genomsnittliga besparingarna med 621 procent.

I Bolivia har 5 000 nya arbetstillfällen skapats per år för kvinnor, antingen genom anställning eller egna företag, genom Sveriges stöd till organisationen FAUTAPO och SOS Barnbyar.

Sverige har även faciliterat Arbetsförmedlingens samarbete med dess kambodjanska motsvarighet i ett gemensamt projekt med unga arbetssökanden, varav nästan 60 procent kvinnor.

Sveriges generakonsulat i Istanbul har tillsammans med textilfackföreningen Öz-Iplik Is startat ett projekt som främjar kvinnors ledarskap i fackföreningar i Turkiets textilbransch. Branschen är viktig för Turkiets ekonomi – den utgör en femtedel av landets BNP – och uppbärs av 60 procent kvinnor.

 

Läs även om hur Sverige arbetar för att stärka kvinnors rättigheter

Läs även om könsfördelningen i Utrikesförvaltningen