Nu är vi på plats igen – i Peru!

Published 21 December 2016 in:

Den 22 november invigdes svenska ambassaden i Lima av EU- och handelsminister Ann Linde tillsammans med en Team Sweden delegation.

I en studie genomförd av Business Sweden tillsammans med ambassaden i Lima framkom att 8 av 10 svenska företag i Peru bedömer att 2017-18 är en bra tidpunkt att investera i Peru. Studien är den första som någonsin gjorts där svenska företags syn på affärsklimatet i Peru undersöks.

Svenska företags förtroende för den peruanska marknaden bygger i första hand på landets makroekonomiska och politiska stabilitet. Peru har haft en imponerande hög tillväxt sedan 2000-talet och en växande medelklass. En ny regering ledd av president Pedro Pablo Kuczynski tog makten i juli i år och politiken är inriktad på att främja handel, investeringar och social utveckling. Presidenten vill också verka för ökad ekonomisk integration inom Stillahavsalliansen (Peru, Chile, Mexiko och Colombia).

 

Imagenes_0026Imagenes_0021

Diplomatiska relationer sedan 1930
De diplomatiska relationerna mellan Peru och Sverige etablerades 1930. Det första svenska företaget, SKF, verkade dock i landet redan 1918. Idag har 20 svenska företag dotterbolag i Peru och ytterligare cirka 45 företag är representerade av peruanska bolag. Team Sweden Peru lanserades i samband med invigningen i ett led att genomföra den svenska regeringens exportstrategi. Målet är nu att öka handelsutbytet och främja svenska näringslivsintressen inom framförallt gruvnäringen, energi och hållbar stadsutveckling. Frågan om hållbart företagande kommer att vara särskilt viktig då sociala konflikter pågår i några delar av landet.

Stort intresse för att studera i Sverige
Youtube-bloggaren PewDiePie samt Volvo var egentligen det enda svenska som några tillfrågade studenter på Limas Universitet kände till. Detta framkom när EU- och handelsministerAnn Linde, Annika Rembe, generaldirektör för Svenska Institutet, Ulf Melin, generaldirektör för UHR och Margareta Norell, professor på Kungliga Tekniska Högskolan deltog på ett kontaktseminarium med en rad universitet och studenter i Lima. Intresset för Sverige är dock stort. Detta framkom under EU:s studentmässa tidigare i höst där inte mindre än 2000 studenter visade intresse för att studera i Sverige. Ambassaden kommer att spela en viktig roll för att uppdatera och främja bilden av Sverige i Peru.

Jämställdhet- ett viktigt samarbetsområde
Peru är en av de värst drabbade länderna i världen vad gäller våld mot kvinnor. Detta berättade Perus kvinnominister Ana Maria Romero Lozada Lauezzari för den svenska delegationen under besöket i Lima. Vidare konstaterade hon att kvinnors politiska deltagande var lågt och att majoriteten av kvinnorna jobbar i den informella sektorn. Sverige kommer att samarbeta med Peru för att främja jämställdhet. Detta kom man överens om i den färdplan med en rad samarbetsområden, som undertecknades den 22 november i Lima av Ann Linde och Perus utrikesminister Ricardo Luna Mendoza.

Färdplanen är bara ett första blad i ett nytt kapitel i de peruansk-svenska relationerna. Fortsättning följer.