På plats i Manila med handel i sikte

Published 8 November 2016 in:

Foto: Erik Förner

Idag invigs Sveriges ambassad i Manila, ett stärkande steg i de diplomatiska relationer Sverige och Filippinerna haft i nästan 70 år. Men kontakterna går längre tillbaka i tiden än så; svenska företag började etablera sig i Filippinerna redan för ungefär hundra år sedan.

Nu räknar man med att det finns ett 40-tal väletablerade svenska företag i landet. Handelsutbytet är relativt begränsat men bör kunna öka rejält framöver. Filippinerna har över 100 miljoner invånare och sedan flera år en snabbt växande ekonomi, och utsikterna för de kommande åren är lovande. Landets regering genomför reformer som ska förenkla för företag att göra affärer i landet; enorma infrastruktursatsningar ligger i korten, och prioritet ges till hållbara lösningar. Allt detta innebär stora möjligheter för svenska företag, och här ska den nyöppnade ambassaden bidra. Vi ska hålla ögonen öppna för svenska affärsmöjligheter, förmedla kontakter, hjälpa till med besök och förenkla möten med potentiella filippinska affärspartners. Potentialen i ökade affärsrelationer med Filippinerna återspeglas i det stora antalet företag som deltar i den affärsdelegation – den största som Sverige någonsin haft till landet – som näringsminister Damberg leder i samband med invigningen av ambassaden.

Sverige hade tidigare ett biståndssamarbete med Filippinerna, men detta har fasats ut i takt med att Filippinernas utvecklingsnivå höjts. När det kommer till svensk turism till Filippinerna har denna ökat kraftigt under senare år men från en ganska låg nivå. Med en förbättrad infrastruktur i Filippinerna kommer säkert intresset för att besöka landet att öka. Utbyte mellan svenska och filippinska universitet pågår sedan länge, men det finns ett stort ömsesidigt intresse av att stärka det akademiska samarbetet. Summa summarum talar mycket för att de svensk-filippinska relationerna kommer att öka på bred front under åren som kommer.

Ambassaden har också en viktig roll i att bevaka Filippinernas inrikes- och utrikespolitik. De motstridiga regionala intressena i Sydkinesiska Havet har globala implikationer. Fredsprocesser med separatiströrelser i Filippinerna har pågått i många år och verkar nu mer löftesrika än på länge. Filippinernas civila samhälle är aktivt i frågor kring mänskliga rättigheter, jämställdhet och hållbar utveckling. Det ger ambassaden goda möjligheter till dialog om svenska utrikespolitiska prioriteringar. Ambassaden ska utveckla kontakterna med de många multilaterala organisationer som finns på plats. FN-systemet finns starkt etablerat i landet och Asiatiska utvecklingsbankens huvudkontor ligger i Manila. EU har ett omfattande gemensamt utvecklingssamarbete med Filippinerna, vilket ambassaden ska hålla ett öga på.

När jag om några år avslutar min tid som ambassadör i Filippinera vill jag kunna konstatera att ambassaden på ett påtagligt sätt bidragit till utbytet vad gäller handel, investeringar, turism, studenter, forskning, kultur och yrkesutövare ökat ordentligt mellan Sverige och Filippinerna.