Jordanien går till val – Sverige deltar i observatörsmission

Published 7 October 2016 in:

Jordanien går till val – Sverige deltar i observatörsmission

Inklämd mellan en rad konflikter framhålls Jordanien ofta som den ”den lugna oasen” i regionen. Israel/Palestinakonflikten i väst, kriget i Syrien i norr, konflikten i Irak till öster är kontraster mot den relativa stabilititet som råder i Jordanien. Konflikterna, samt grannländerna Egypten och Saudiarabien påverkar och sätter agendan för Jordaniens utveckling, både ekonomiskt och politiskt.

Jordanien hanterar en humanitär kris inom landets gränser med över 650 000 syriska flyktingar och tiotusentals andra från Irak, Jemen och Libyen. Ekonomin går kräftgång bl.a. på grund av kriget i Syrien och Irak. Jordanien försöker att hålla sig på lagom avstånd från regionens konflikter för att undvika att dras med. Trots våld och förstörelse intill landets gränser, tar Jordanien en annan och egen utveckling.

I denna mycket instabila omgivning höll Jordanien den 20 september parlamentsval. En rad politiska reformer i syfte att öka det politiska deltagandet genomfördes innan valet. Utmärkande för valet var att Muslimska Brödraskapets parti, Islamic Action Front, valde att delta, efter att ha bojkottat val i Jordanien sedan 2007.

Valet observerades runtom i landet av bl.a. EUs observatörsmission i vilket ingick ett svenskt bidrag. Ambassadens personal medverkade i den lokala observatörsstyrkan och besökte under valdagen ett tjugotal olika valstationer på landsbygden och i huvudstaden Amman.

 

amman1

Valobservatörerna var på plats när valstationerna öppnade för att övervaka att räkning av röstsedlar och förslutning av valurnor skedde enligt alla regler. Under dagens gång övervakade ambassaden antalet personer som röstade, förekomsten av kampanjaktiviteter vid vallokalerna och hur röstningen gick till. Hur många kvinnor kom till vallokalen? Hur fick analfabeter hjälp att rösta? Förekom det köp av röster utanför lokalen? Respekterades valhemligheten? Kunde personer med rörelseförhinder ta sig till vallokalen? Valobservatörernas roll är att hämta in så mycket information som möjligt.

Efter att vallokalerna stängs på kvällen, låser valadministratörerna dörren till vallokalen för räkning av röstsedlar. Där medverkar även ambassaden och ser hur rösterna räknas och hur det totala röstresultatet sammanställs. Rösträkningen fortsatte in på morgonen och i flera dagar därefter när samtliga landets valstationer rapporterade in valresultat som aggregerades på nationell nivå.

Valet bedömdes av EUs observatörsmission som ett väl organiserat val utan större procedurfel, en bedömning som delades av andra internationella observatörer.

Men demokratiska val handlar om så mycket mer än bara processen att rösta. För att ett val ska vara demokratiskt måste andra centrala rättigheter respekteras som rätten till åsikts- och yttrandefrihet, församlingsfrihet, tillgång till information, och skydd mot all form av diskriminering. Ett val bör också leda till ett parlament med förtroendevalda som har makt och agerar i sina väljares intressen och som på ett meningsfullt sätt kan lagstifta och hålla regeringen ansvarig. Här har Jordanien fortfarande en lång bit kvar. Det parlament som nu valdes utser inte regeringen och har begränsad lagstiftningsmakt.

Sverige stöttar MR- och demokratiutveckling i Jordanien med fokus på yttrandefrihet och kvinnors rättigheter. Vår målsättning är att bidra till ökad respekt för mänskliga rättigheter och ett livskraftigt civilsamhälle som behövs inte minst när det är val. Sveriges engagemang för Syrienkrisen omfattar bland annat ett finansiellt stöd till regionen om 1,7 miljarder kronor över fem år samt 2,2 miljarder kronor i humanitärt bistånd.

 

Josefine Hellgren
Ambassaden i Jordanien