Sverige och FN 70 år – på 3 minuter

Published 13 May 2016 in:

Foto: Author ZhengZhou. Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0

Nu lanserar UD en film om Sveriges engagemang för FN. Syftet med filmen är att på under tre minuter visa det svenska 70-åriga FN-engagemanget. Filmen är gjord för en utrikespolitiskt intresserad internationell publik och ingår i UD:s satsning på offentlig diplomati och Sverigefrämjande.

Sweden and the United Nations. Pushing for peace. från Swedish MFAVimeo.
La Suède et l’Organisation des Nations Unies pour la paix. från Swedish MFA Vimeo.

”Sverige är ett av få länder i världen där FN är så sammanflätat med landets egen identitet.”  Det säger FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon i filmen för att beskriva det svenska folkets historiska engagemang för FN.

Stödet för FN är i Sverige starkt. Det återspeglas bland annat i att Sverige relativt sett är en av de största bidragsgivarna till FN. Några konkreta exempel på Sveriges engagemang är det politiska ledarskapet, de 80 000 svenskar som gjort FN-tjänst och det kraftfulla svenska stödet för att lösa pågående kriser såsom i Syrien.

Filmen blickar tillbaka på ett engagemang som behöver utvecklas ytterligare för att tackla framtidens globala utmaningar där FN har en central roll. Filmen lyfter också fram politiska- och diplomatiska ledare som Dag Hammarskjöld, Folke Bernadotte, Alva Myrdal, Olof Palme, Margot Wallström, Hans Blix, Jan Eliasson med flera, som har en roll i FN:s utveckling och är viktiga inspiratörer.

Astrid och Zlatan

Utöver politiker och diplomater återfinns också internationellt kända personligheter som Zlatan Ibrahimovic, Astrid Lindgren och kronprinsessan Victoria i filmen. De representerar svenskar som direkt eller indirekt engagerat eller engagerar sig i globala frågor och som breddar bilden av Sverige i detta sammanhang. Musiken som framförs av artisten Sabina Ddumba är en annan del av det moderna kreativa Sverige som vi gärna visar upp.

Det finns självfallet många andra personer, händelser och argument som skulle kunna lyftas i Sveriges 70-åriga FN-historia. Det finns mycket att vara stolt över. Allt ryms inte på tre minuter.

FN:s säkerhetsråd och tiden efter

Nu när Sverige söker en plats i FN:s säkerhetsråd är det särskilt angeläget att på olika sätt beskriva vilken roll Sverige spelar för FN och vad Sverige kan driva i säkerhetsrådet för att bidra till internationell fred och säkerhet. Men även vilken roll FN spelar för Sverige. Stödet bakom Sveriges vilja att komma in i FN:s säkerhetsråd är brett. Riksdagen står bakom kandidaturen. Men filmen fokuserar inte på platsen i säkerhetsrådet utan på Sveriges FN-engagemang sedan 1946, då vi gick med i organisationen som bildats bara några månader tidigare. FN-engagemanget börjar och slutar inte med kandidaturen.

Filmen är också ett exempel på hur UD arbetar med offentlig diplomati och det långsiktiga arbetet med Sverigebilden och Sverigefrämjandet genom att i olika öppna sammanhang berätta om Sveriges globala engagemang. Det är ett arbete som ständigt pågår.

Många kommer att se filmen. Sveriges cirka 100 ambassader och konsulat kommer att visa filmen i olika sammanhang. Självfallet i de digitala kanalerna men den kan även visas på mottagningar eller som en inledning på ett seminarium eller i andra publika sammanhang.

Filmen har samantaget kostat cirka 200 000 kronor att producera och riktar sig till mottagare utanför Sverige. Därför är filmen i första hand på engelska och franska. Kostnaden belastar UD:s kommunikationsbudget.

Läs mer på regeringens webbplats om:

Sverige och FN

Sveriges kandidatur till FN:s säkerhetsråd