Murar och mänskliga rättigheter i Bagdad

Published 29 October 2014 in:

Photo: Catarina Axelsson/MFA

Javid Saidi blev klar med diplomatprogrammet i maj 2014. Nu är han ambassadsekreterare på ambassaden i Bagdad och arbetar med politiska frågor.
– Tillsammans med ambassadören och biträdande chefen bevakar jag de politiska frågorna men även den humanitära situationen och frågor som rör mänskliga rättigheter. Det känns viktigt och är väldigt spännande.

Diplomatkarriären var ingen självklarhet för Javid. Drömmen var att jobba med jämställdhetsfrågor i Sverige när han valde masterutbildningen i statsvetenskap med inriktning på genusvetenskap.
– Jag trodde aldrig att jag skulle jobba på UD. Men under min masterutbildning fick jag praktik på FN- representationen i New York. Då märkte jag att utrikesförvaltningen är en attraktiv arbetsplats med stor variation på arbetsuppgifter och möjlighet att växla utlandstjänstgöring med arbete i Sverige.

Under tiden i New York öppnade sig en helt ny värld för Javid. 193 länder fanns representerade ett stenkast från det svenska kontoret.
– Kollegorna var en stor inspiration. Sedan dess har jag velat jobba med internationella frågor.
Efter praktik och därefter vikariat i New York flyttade Javid till Libanon för att läsa arabiska och jobba som volontär. Därefter åkte han till Sudan och Västbanken och jobbade för frivilligorganisationer. Sedan blev det ambassaden i Nairobi för att arbeta med politiska frågor. Han kom in på diplomatprogrammet på tredje försöket.
– Jag tycker inte att man ska ge upp om man inte kommer in på första försöket. De flesta söker flera gånger innan de kommer in.

Javid talar engelska och persiska och kan därutöver arabiska och franska på grundläggande nivå. Provet vid intagningen var en större utmaning i början.
– Det är bra att det nu innehåller flera essädelar, inte bara på svenska utan även på engelska. Första gången jag gjorde testet skulle man skriva en lång essä och nu var det istället tre kortare.
Nästa steg i urvalsprocessen är intervjuer, test och övningar på ett så kallat Assessment Center. Där får man bland annat visa hur man fungerar i grupp.
– Både i gruppövningarna och i de många intervjuerna tror jag det viktigaste är att vara sig själv, poängterar Javid.

Ovärderlig erfarenhet
Javid började utbildningen och tjänstgöringen i Stockholm. Först var han på den säkerhetspolitiska enheten i ett halvår och därefter på den konsulära enheten.
– Erfarenheten från den konsulära enheten var ovärderlig. Till skillnad från UD:s övriga verksamhetsområden arbetar man direkt med berörda svenskar och inte sällan kan man omedelbart se resultatet av den egna insatsen.

I september 2014 började Javid att jobba på ambassaden i Bagdad. Trots situationen i Irak känner han sig trygg.
– Jag var väl förberedd på hur det skulle vara och känner att jag kan fokusera på jobbet där jag lär mig mycket av kollegorna.

Största utmaningen
Javid menar att den största utmaningen handlar om hur säkerhetssituationen i Irak påverkar mötet med vanliga människor.
– Fönsterutorna i våra bilar är av tjockt pansarglas och dessutom tonade. Vid rödljus och övergångsställ brukar jag titta nyfiket på människorna som passerar bara någon halvmeter från mig och bilen. En del försöker att kika in i bilen, utan framgång. Jag undrar ofta vad de tänker, hur de känner. Alltför sällan har jag möjlighet att få svar.
Relationerna med kollegor som han har lärt känna under utbildningen är något han särskilt uppskattar.
– Jag har lärt mig mycket av denna grupp, och tror att vi kommer att följa varandra nära under resten av karriären.