Vem äger marken i Vitryssland?

Published 15 April 2014 in:

Photo: Catarina Axelsson/MFA

August Borg arbetar på UD:s enhet för Östeuropa och Centralasien. Idag bloggar han om lantmäteri i Vitryssland.

Att veta vem som äger fastigheter och att kunna handla med dessa är en grundförutsättning för en fungerande marknadsekonomi. Sverige har hjälpt Vitryssland att utveckla sitt system för lantmäteri och i förra veckan genomfördes en konferens i Minsk där lantmätare från länderna i det Östliga partnerskapet samlats för att diskutera erfarenheterna från det svensk-vitryska samarbetet.

Den vitryska ekonomin är i behov av ökade utländska investeringar men många investerare tvekar inför landet som kan uppfattas som svårtillgängligt. Att ekonomin till ca 75 % domineras av statliga aktörer är förstås ytterligare en annan faktor som påverkar investeringsmöjligheterna.

Lantmäteriet i Gävle har tillsammans den vitryska organisationen Land Reform sedan 1998 arbetat med att upprätta ett fungerande fastighetsregister i några av landets regioner. Som ett resultat av det nya registret har Vitrysslands position på Världsbankens rangordning för hur lätt det är att handla med fastigheter stigit från plats 94 till 3. Nya former för att öka samarbetet mellan vitryska myndigheter och civilsamhället har etablerats tillsammans med rutiner för samråd med allmänheten och grannar vid stora byggprojekt.

Lantmäteriets generaldirektör Bengt Kjellson medverkade som inledningstalare på konferensen och talade bl.a. om betydelsen av att civilsamhällets organisationer numera i ökad utsträckning involveras i vitryska planprocesser.

Sveriges reformsamarbete med Vitryssland är en del i den regionala resultatstrategi för Östeuropa som regeringen nyligen beslutat om. Strategin finns tillgänglig att ladda ner här.