Vi fortsätter att söka kontakt med svenskar i katastrofdrabbade Filippinerna

Published 14 November 2013 in:

Photo: Catarina Axelsson/MFA

UD fortsätter att försöka få kontakt med svenskar i den drabbade regionen som vi eller anhöriga ännu inte lyckats nå. Det handlar om ett 30–40-tal personer, men antalet kan ändras upp eller ner eftersom telefonförbindelserna fortfarande är dåliga.

Vi har hittills inte fått in några uppgifter om skadade eller omkomna svenskar. Ett 100-tal svenskar har hört av sig och sagt att de befinner sig i det drabbade området men är välbehållna.

Vi ser naturligtvis med allvar på att vi inte lyckats få kontakt med alla, men vi får inte glömma att det kan bero på att de ännu inte har kunnat kommunicera med omvärlden. Nu håller vi kontinuerlig kontakt med de anhöriga som hört av sig.

UD har skickat extrapersonal från Sveriges ambassader i Bangkok och Tokyo, och även ambassadören i Bangkok är på plats i Filippinerna. Från UD:s snabbinsatsstyrka i Stockholm har fyra personer rest för att finnas till hands och kunna hjälpa svenskar på plats.  De kommer att stärka våra konsulat i Manila och Cebu.

Vi har förstärkt bemanningen gradvis efter hand som vi fått en klarare bild av katastrofens omfattning och hur många svenskar som kan behöva vår hjälp.

Redan nu pågår ett intensivt arbete med att söka och utbyta information med filippinska myndigheter och andra länders utsända, och vi har ett mycket nära samarbete med de nordiska och europeiska länderna.

På alla sätt vi kan söker vi kontakt med de svenskar vi inte lyckats nå. Vi använder de kontaktuppgifter som vi har fått och använder även sociala medier i arbetet. Har vi fått ett telefonnummer så försöker vi förstås ringa och sms:a. Ibland fungerar sms även när det inte går att komma igenom per telefon.

Vi har kontakt med filippinska myndigheter och ger dem namn på de personer vi försöker nå. Vi samarbetar även med den personal från MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) som ingår i de humanitära hjälpinsatserna. Svenska mobiloperatörer har hjälpt oss att skicka sms till svenskar med mobiltelefon.