Intensivt arbete för att hjälpa efter tyfonen

Published 11 November 2013 in:

Photo: Catarina Axelsson/MFA

Sverige och svenska myndigheter jobbar på flera fronter efter tyfonen Hayian, som drabbade Filippinerna hårt under helgen.

Vår ambassad i Bangkok står i tät kontakt med de svenska konsulaten i Manila och Cebu. De har även kontakt med den norska ambassaden i Manila, som Sverige har ett samarbete med.

Under helgen har vi inte fått in några uppgifter om skadade svenskar. Men telefonledningar är trasiga och det är mycket svårt att nå fram per telefon till de drabbade områdena. Främst i Filippinerna är skadorna stora, med raserade hus och utslagen infrastruktur.

Vi uppmanar svenskar i området att följa lokala myndigheters instruktioner och höra av sig till anhöriga.

På UD Press i Stockholm har vi under hela helgen arbetat med att serva medierna med den senaste informationen, och det arbetet fortsätter förstås nu i veckan. De flesta journalisterna vill veta hur många svenskar som befinner sig i det katastrofdrabbade området och hur många som ”saknas”.

Men det är frågor som det är omöjligt att svara på just nu. Enligt vår uppskattning finns det cirka 2000 svenskar i Filippinerna. Det finns runt 1000 bofasta svenskar i landet, plus uppskattningsvis 1000 turister. Av dem kan ett 1000-tal ha befunnit sig i det område som drabbades av orkanen. Vi vill betona att detta är uppskattningar – man har som resenär ingen skyldighet att rapportera till UD om var man befinner sig.

De allra flesta har hört av sig, men alla har vi ännu inte fått kontakt med. Men det är förstås inte samma sak som att de är ”saknade”.

Parallellt med vårt så viktiga konsulära arbete och vår service till medierna diskuteras nu våra kommande hjälpinsatser. Redan vid lunchtid på måndagen packades ett Herculesplan på Örebro flygplats för take off mot Filippinerna. Insatsen organiseras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Planet är lastat med basläger för 60 FN-personer samt kommunikationsutrustning. Under tisdagen flygs 21 personer från Sverige, Norge, Danmark, Finland, Estland och Luxemburg från Arlanda. De är experter inom bland annat it och satellitkommunikation men även sjukvårdskunnig personal och experter på vattenrening.

De svenska baslägren ska bli en knutpunkt för FN:s hjälporganisationer på plats. Härifrån ska FN-personalen kunna arbeta för att hjälpa de drabbade.

– Vi agerar snabbt på den vädjan om nödhjälp som den filippinska regeringen har skickat, och kontoren och materielen som flygs ner ska underlätta samordningen av det bistånd som är helt livsnödvändigt och som lär strömma in i landet nu, säger Charlotte Petri Gornitzka, generaldirektör på Sida.

Stödet till MSB är inledningsvis fem miljoner kronor men lär öka när omfattningen och behoven av stöd kunnat sammanställas.

Sida har också gett ett stöd på 15 miljoner kronor till ICRC, Internationella Rödakorskommittén, som är på plats.

Sida har hittills under 2013 gett 44 miljoner kronor i humanitärt bistånd till Filippinerna, varav 20 miljoner kronor i direkt respons till tyfonen.

Sida har beredskap för att ge ytterligare stöd. Rädda Barnen och Svenska Röda Korset har till exempel varskott Sida om att de kommer in med begäran om stöd till akuta insatser.

Det svenska stödet i den här typen av akuta situationer sker på flera nivåer. Sverige har via FN-systemet redan gett stöd till den internationella samordningen och internationella transporter. Och det extra stödet till MSB handlar också om detta: att koordinera så att allt akut stöd som kommer från länder runtom i världen nu ska nå fram.

Svenskt bistånd går också till att betala för akuta förnödenheter som behövs i en krissituation och kan levereras av till exempel Internationella Röda korset.

Sverige ser alltid till att nödhjälpen ska nå särskilt utsatta grupper i samband med kriser och katastrofer. Därför är stöd via organisationer med ett barnrättsperspektiv, exempelvis Rädda Barnen, en del av vår strategi.

 

FN:s insatser i korthet

  • FN har en nyckelroll i humanitära kriser, och Sverige är en viktig bidragsgivare.
  • FN har genom OCHA (FN:s kontor för humanitär samordning) en mycket viktig roll för att samorna insatserna. OCHA gjorde nu snabbt en bedömning av situationen och arbetar löpande med koordinering på plats. Sveriges stöd till OCHA global ligger på drygt 230 miljoner kronor under 2013 och kommer från både UD och SIDA.
  • FN:s världslivsmedelsprogram (WFP) är redan på plats i Filippinerna.  Nu i inledningsskedet delar man ut livsnödvändiga energirika kex och arbetar även med logistik och telekom på plats. Det svenska stödet till WFP är nästan 512 miljoner kronor 2013.
  • Förutom OCHA och WFP finns även övriga större FN-organ på plats, till exempel UNICEF.
  • CERF (FN:s katastroffond) är det snabbaste finansieringsverktyget i omedelbara humanitära kriser. Sverige är andra största givare till CERF 2013. Vårt stöd är 470 miljoner kronor globalt.