Vår första ambassadör i Somalia på många år

Published 17 April 2013 in:

Photo: Catarina Axelsson/MFA

På tisdagen 16 april överlämnade Mikael Lindvall – som första svenska ambassadör till Somalia på drygt tjugo år – sina kreditivbrev till President Hassan Sheikh Mohamud i Villa Somalia i Mogadishu. Även om miljön i Mogadishu successivt blir lugnare är säkerhetsläget fortsatt känsligt. Resan dit genomfördes i skyddsväst och hjälm i ett av Afrikanska Unionens pansarskyttefordon.

Sverige har ett långvarigt engagemang i Somalia och på Afrikas Horn. Under flera år har vi haft ett särskilt sändebud, baserat vid ambassaden i Nairobi, med uppgift att stödja den somaliska fredsprocessen.

I augusti och september i fjol, strax efter det att Afrikanska Unionens militära styrka AMISOM tillsammans med somaliska nationella armén befriat Mogadishu från Al-Shabaab-milisen, utsågs ett nytt parlament som i sin tur valde en ny president och talman. En ny, legitim regering var på plats ett par månader senare.

Sveriges engagemang i Somalia ökar nu, både politiskt, till stöd för de nya och mer legitima institutionerna, och när det gäller vårt utvecklingssamarbete. En ny femårsstrategi för vårt bistånd arbetas fram just nu. Vi deltar också i EU:s insatser för att träna de nationella somaliska säkerhetsstyrkorna och övervaka säkerheten längs kusten.

Säkerhetssituationen är fortsatt besvärlig, vilket inte minst de samordnade självmordsattackerna från Al Shabaab i Mogadishu i söndags visade, med omfattande dödsfall som följd.

Men svenska diplomater kan trots allt i ökande utsträckning arbeta i och från Mogadishu. Ambassadören och övrig personal vid Somalia-sektionen i Nairobi tillbringar därför en stor del av sin tid i Somalia, för att bättre kunna stödja landet, i nära samråd med den nya regeringen och andra partners. Detta kan inte längre göras enbart från Nairobi, på distans.

Extra viktiga i relationerna mellan de båda länderna är de tusentals svenskar som har sina rötter i Somalia, varav många nu är beredda att resa tillbaka för att hjälpa till i återuppbyggnaden av landet.