UD avråder från alla resor till Japan

Published 17 March 2011 in:

Photo: Catarina Axelsson/MFA

Uppdatering kl. 21:30, 17 mars – Regeringen genom Utrikesdepartementet erbjuder svenskar och andra skandinaver att fredagen den 18 mars cirka kl 14.30 lämna Tokyo med ett extrainsatt SAS-plan med slutdestination Bangkok. Ytterligare ett extrainsatt SAS-plan avgår cirka kl 07.00 lördagen den 19 mars. Också det med slutdestination Bangkok. Planen sätts in på grund av begränsad flygkapacitet från Tokyo. Resan sker till självkostnadspris. Anmälan görs till ambassaden i Tokyo via e-post ambassaden.tokyo@foreign.ministry.se. När ytterligare information finns läggs den ut på ambassadens hemsida.

Uppdatering kl. 16:50, 17 mars – Regeringen, genom UD, håller uppsikt över möjligheterna att resa till och från Japan. Efterfrågan på plats är stor och därför undersöker vi om det går att ställa extra flygkapacitet till förfogande om behov skulle uppstå. Det finns svenskar som vill lämna landet men det finns också de som tänker sig att stanna kvar. Detta diskuteras också med Danmark och Norge. Några beslut är ännu inte fattade.

Med anledning av det förvärrade läget vid det japanska kärnkraftverket Fukushima skärpte UD  i samråd med Strålsäkerhetsmyndigheten inatt avrådan till Japan. Avrådan gäller nu alla resor till Japan. Alla svenskar inom en radie på 80 km från kärnkraftsverket Fukushima uppmanas att lämna området. Nyheter om situationen vid kärnkraftverken läggs ut på Strålsäkerhetsmyndighetens (SSM) hemsida och på krisinformation.se.

Svenskar som vill lämna Japan bör se över sina möjligheter att resa ut från andra orter än Tokyo. UD följer noga hur möjligheterna att resa ut från Tokyo utvecklas. Enligt uppgift så ställer en del flygbolag för närvarande om sina rutter och flyger till andra orter. Det innebär att möjligheterna att resa ut från Tokyo med flyg kan komma att begränsas.

Vi uppskattade tidigare att det fanns cirka 2000 svenskar i Japan. Den siffran kan antas ha sjunkit de senaste dagarna. Vad vi vet finns inga svenskar inom åttiokilometersradien. Det finns ett litet antal svenskar kvar i staden Sendai. För dem finns transportmöjligheter därifrån idag, bland annat per buss. Ambassaden kontaktar de drygt 600 svenskar som har anmält att de uppehåller sig i Japan, för att undersöka hur många av dessa som finns kvar.

Det är viktigt att man som svensk i Japan noga följer de råd och anvisningar som ges av japanska och andra myndigheter. På ambassadens webbplats uppdateras löpande reseinformationen. Skrolla ner en bit på sidan. Där finns också länkar till nyhetssajter, japansk myndighetsinfo och information om transportmöjligheter.

Ambassaden har öppnat ett Twitter- och ett Facebook-konto. Dessa används främst till att sprida information till svenskar på plats. Akuta frågor till ambassaden ska fortsatt ställas per mejl ambassaden.tokyo@foreign.ministry.se eller telefon: Klockan 09:00-17:30 lokal tid, ambassadens växel (03)5562-5050, övriga tider ambassadens jourtelefon 090-3139-6005. Svenskar på plats och personer med anhöriga i landet som är oroliga kan kontakta UD:s konsulära enhet, telefon +46 (0)771-650 000.

Också i Bahrain utvecklas situationen på ett oroande sätt. Med anledning av det förvärrade säkerhetsläget skärpte UD igår avrådan också till Bahrain och avråder nu från alla resor till landet.

Vad gäller omvärldens reaktioner på utvecklingen i Libyen så fortsätter idag diskussionerna i FN:s säkerhetsråd. Utrikesminister Carl Bildt skriver om detta här och här.