Läget allvarligt och på många sätt oförutsägbart

Published 16 March 2011 in:

Photo: Catarina Axelsson/MFA

Uppdaterat 23.58:  Skärpt avrådan till Japan. Med anledning av det förvärrade läget vid det japanska kärnkraftsverket Fukushima avråder Utrikesdepartementet, i samråd med Strålsäkerhetsmyndigheten, från alla resor till Japan. Alla svenskar inom en radie på 80 km från kärnkraftsverket Fukushima uppmanas att lämna området.

Enligt uppgift så ställer en del flygbolag för närvarande om sina rutter och flyger till andra orter än Tokyo i Japan. Det innebär att möjligheterna att resa ut från Tokyo med flyg kan komma att begränsas. Svenskar som vill lämna Japan bör därför se över sina möjligheter att resa ut från andra platser i Japan.

Uppdaterat 22.40: Nya rekommendationer om Japan från Strålsäkerhetsmyndigheten.
Med anledning av händelseförloppet vid reaktor 4 vid Fukushima kärnkraftverk, lämnade Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) ikväll rekommendationen att alla svenskar inom en radie på 80 km från reaktorn bör evakuera. SSM rekommenderar också att svenskar bör avrådas från icke nödvändiga resor till hela Japan. UD ser därför nu ikväll över reserekommendationerna till Japan, i samråd med SSM.

Sedan igår avråder UD tills vidare från icke nödvändiga resor till Tokyo och regionerna Tohoku och Kanto i den nordöstra delen av landet. Beslutet att skärpa avrådan fattade UD igår i samråd med Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) och det motiveras av händelseutvecklingen vid kärnkraftverken.

Fram till igår har UD tagit emot cirka 500 samtal från allmänheten om jordbävningens effekter. De flesta som ringer är allmänt oroliga för strålningsrisken. Dessa samtal hänvisar vi till SSM, som är expertmyndighet.

En annan fråga är varför Sverige inte uppmanar till att lämna Tokyo. Staden har påverkats betydligt mindre av jordbävningen än städerna i norr, och stora delar av infrastrukturen fungerar som den ska.

Från UD har vi täta avstämningar och informationsmöten med SSM. Myndigheten bevakar löpande situationen på marken och bedömer i nuläget strålningsrisken för Tokyo som liten. De strålningsnivåer som hittills har uppmätts är små. Någon fara för allvarliga effekter i andra delar av Asien finns inte enligt SSM. Vår avrådan kan självklart skärpas om vi ser att läget förvärras.

Vår ambassad i Tokyo kommer att fortlöpande översätta och publicera råd och information från japanska myndigheter. Syftet är att hjälpa svenskar som har tillgång till internet att snabbare komma åt upplysningar. Från Stockholm har UD skickat extra personal till ambassaden i Tokyo.

Läget är naturligtvis allvarligt och på många sätt oförutsägbart. Det finns en allmän risk för efterskalv. Vi rekommenderar därför den som befinner sig i Tokyo att vara uppmärksam på information från japanska myndigheter och följa nyhetsrapporteringen, och att noga följa de råd och anvisningar som myndigheterna ger. Är man orolig eller osäker över utvecklingen kan man naturligtvis lämna Japan och resa hem. Ordinarie flyg och transporter fungerar i princip som vanligt.

UD hart alltjämt inga uppgifter om skadade eller omkomna svenskar. Svenskar på plats och personer med anhöriga i landet som är oroliga kan kontakta UD:s konsulära enhet, telefon: +46 (0)771-650 000. Frågor och svar finns här, och på krisinformation.se samlas information från svenska myndigheter om situationen.