Naturkatastrofen i Japan: UD avråder från resor till de drabbade områdena

Published 13 March 2011 in:

Photo: Catarina Axelsson/MFA

Antalet döda och saknade fortsätter att stiga i Japan den tredje dagen efter den massiva jordbävningen. Miyagiregionens huvudstad Sendai har drabbats svårt och i staden Kesenuma norr därom har vidsträckta bostadsområden helt brunnit ned. Utöver Miyagi har också regionerna Aomori, Iwate, Ibaraki och Fukushima drabbats hårt. UD avråder nu från icke nödvändiga resor till dessa hårt drabbade områden (prefekturer).

Varken Sveriges ambassad i Tokyo eller UD i Stockholm har några uppgifter om skadade eller omkomna svenskar. Samtliga svenskar som UD:s konsulära enhet känt till vistades i de svårast  jordbävningsdrabbade områdena har nu hörts av, antingen direkt till UD eller via anhöriga. Det kan visserligen finnas fler än dessa i området – uppgifter från anhöriga kommer in till UD allt eftersom. Idag fungerar telefonnätet bättre och ambassaden står kontakt med Sendai Disaster Multilingual Support Center, där en del svenskar finns. I Sendai råder det brist på mat och vatten, men militär ska vara på väg med förnödenheter. Ambassaden samordnar informationsinhämtning med andra EU-länder för att få en bättre bild av läget i landet och EU-medborgares situation. (Uppdatering söndag 14:00) Personer som vill lämna Sendai har via den svenska ambassaden, i samarbete med Tysklands ambassad, erbjudits möjlighet att tillsammans med tyska medborgare lämna staden med buss på måndagsmorgonen.

De flesta av de sammanlagt cirka tvåtusen svenskarna i landet är dock koncentrerade till huvudstaden Tokyo som i sammanhanget drabbats lindrigare med smärre bränder och skador på byggnader samt få inrapporterade dödsfall. Svenskar på plats i Japan och personer med anhöriga i landet som är oroliga kan kontakta UD:s konsulära enhet, telefon +46 (0)771-650 000.

Inget EU-land råder sina medborgare att lämna Japan, och inget av länderna har heller planer på att evakuera medborgare därifrån. 

Svenska Strålsäkerhetsmyndighetens (SSM) beredskapsgrupp har aktiverats med anledning jordbävningens påverkan på kärnkraftverken i Fukushima, norr om Tokyo. Den som befinner sig i det berörda området kring kärnkraftverken i Fukushima bör uppmärksamt följa myndigheternas anvisningar. Eventuella utsläpp är framför allt ett hot för den nära omgivningen, och det är också där som japanska myndigheter evakuerar de boende. Evakueringszoonen utvidgades under lördagen från 10 km till 20 km. Någon fara för allvarliga effekter i andra delar av Asien finns inte, enligt SSM (det senaste från myndigheten här, kl. 21:40 söndag, samt frågor och svar).

Strålsäkerhetsmyndigheten svarar på allmänhetens frågor i dag söndag mellan 10:00 – 23:00. Telefonnummer: 08-799 40 00

Flera svenska myndigheter följer händelseutvecklingen. Information om läget samlas på webbplatsen Krisinformation.se.

När det gäller hjälpinsatser från internationellt håll har Japan tackat ja till hjälp från de närliggande länderna men avböjt vidare assistans. Sveriges beredskap står kvar om behovet skulle förändras. Japanska myndigheters insatser syftar till att även hjälpa svenskar och medborgare i andra länder.

Flygplatserna Narita och Haneda fungerar nu någorlunda normalt. Samtliga tågförbindelser till flygplatserna är igång och motorvägen till Narita har öppnats. Den viktiga Tokai-linjen (västerut till bl.a. Nagoya, Kyoto och Osaka) är i drift, dock med vissa förseningar. Snabbtågen norrut är dock fortfarande inte i drift medan tunnelbanetrafiken fungerar normalt och ganska många lokala och regionala tåg är också i drift.

SAS har meddelat att flygningarna från och med söndag ska gå planenligt. Information finns på SAS hemsida. För vidare information kontakta ditt flygbolag eller researrangör.

När det gäller transporter från staden Sendai är läget fortsatt mycket besvärligt. Det går att ta sig dit via mindre vägar från Sendai, men det kan under rådande omständigheter ta flera timmar. Flygplatsen i Yamagata, 60 kilometer väster om Sendai, har åter tagits i drift.