Jordbävning utanför Japans kust

Published 11 March 2011 in:

Photo: Catarina Axelsson/MFA

Observera att detta inlägg inte uppdateras längre. För mer information om jordbävningen i Japan, gå till UDbloggens förstasida – http:/blogg.ud.se

*  *  *

På fredagsmorgonen svensk tid inträffade en jordbävning 13 mil utanför norra Japans östkust, med magnitud 8,9 på richterskalan. En tsunami med flera meter höga vågor bildades och slog in över land, med stora skador, översvämningar och bränder som följd. Värst ska de japanska regionerna Miyagi och Fukushima, med städerna Sendai och Iwaki, ha drabbats. Bränder och kollapsade byggnader rapporteras också från huvudstaden Tokyo, där också stora delar av transportnätet ligger nere inklusive flygplatserna Narita och Haneda. Telefonnätet fungerar bara i mycket begränsad omfattning och även elektriciteten är nere i delar av landet.

Omfattande efterskalv har inträffat och tsunamivågen breder nu ut sig över Stilla Havet. Vi uppmanar svenskar att hålla sig uppdaterade med information från lokala medier och lyssna på myndigheternas uppmaningar. En första tsunamivåg ska ha nått östra Indonesien och Filippinerna (mer information här).

Flera länder, däribland Ryssland, Filippinerna och Hawaii, har vidtagit åtgärder i form av bland annat evakueringar. Pacific Tsunami Warning Center (PTWC) och Japans motsvarighet till SMHI utfärdar tsunamivarningar för Stilla havet. De hänvisar sedan till nationella och regionala varningssystem för eventuella tsunamis. Också det svenska nationella seismiska nätet har information på sin webbplats. Krisinformation.se släpper information löpande, även i sina båda twitterflöden.

Personalen på den svenska ambassaden i Tokyo kände av jordbävningen. De evakuerades omedelbart till en öppen plats men kan nu återvända till ambassaden.

I detta nu följer Tokyoambassaden och UD i Stockholm utvecklingen timme för timme. Ambassaden har kontakt med japanska myndigheter för att orientera sig om läget och kontaktar också svenska företag och andra i området. Man ringer också runt till svenska medborgare, men arbetet försvåras av att telefonförbindelserna fungerar mycket dåligt. När det gäller en eventuell UD-avrådan från resor – Sverige har valt att likt de flesta andra EU-länder avvakta med sådana beslut till dess att skadorna kan bedömas bättre.

UD har inga säkra uppgifter om skadade svenskar. En grov uppskattning är att det finns ett par tusen svenskar i Japan som helhet, varav 450 står registrerade hos ambassaden som permanentboende i landet. Vi råder svenskar som befinner sig i området att följa nyhetsrapporteringen och följa råd och rekommendationer från lokala myndigheter. Svenskar på plats och personer med anhöriga i landet som är oroliga kan kontakta UD:s konsulära enhet, telefon +46 (0)771-650 000.

Sverige står berett att möta begäran om hjälp från Japan och eventuella andra länder i Stillahavsregionen som drabbats. En samordning av internationella insatser är av största vikt. De stora humanitära FN-organisationerna, bland dem OCHA (FN:s byrå för koordinering av humanitära insatser), står redo med räddningsteam för att hjälpa till där det behövs. FN är i direktkontakt med japanska myndigheter kring vilka behoven är och vad det internationella samfundet skulle kunna bidra med. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap följer situationen noga och analyserar för närvarande vilket stöd de skulle kunna bidra med. Myndigheten, som står i nära kontakt med UD, kan med mycket kort varsel ställa experter till Japans förfogande för t ex sök- och räddningsarbete. UD har en särskild personalstyrka för stöd i kris som kan kallas in vid behov och förstärka ambassaden.

Det är fortfarande tidigt i denna kris och i lägen som detta är informationsbristen nästan alltid ett problem. En eventuell insats måste matcha behovet på plats, och det bör definieras av landet som drabbats.

Statsminister Fredrik Reinfeldt kommenterade situationen tidigare idag:
“Väldigt många människor har drabbats av jordbävningen och tsunamin i Japan och våra tankar går nu till dem. Från svensk sida kommer vi nu att lyssna in vilket behov av hjälp som finns”, säger han.

Utrikesminister Carl Bildt skriver i sin blogg:
“Såväl statsministern – som nu landat i Bryssel – som jag själv – snart på väg till Budapest – följer självfallet situationen nära. Det handlar också om de möjligheter vårt land har att kunna ge hjälp”.

TT intervjuade Kaj Reinius, ambassadråd vid den svenska ambassaden, på fredagsmorgonen. Läs artikeln här.