UD avråder från resor till hela Egypten

Published 30 January 2011 in:

Photo: Catarina Axelsson/MFA

På söndagseftermiddagen beslutade UD att skärpa avrådan till att omfatta icke nödvändiga resor till hela Egypten. Skälet är att säkerhetsläget har förvärrats. Vi ser tecken på att oroligheterna spridits även till turistområdena. Svenska turister i Egypten som känner oro och vill ha besked om hemresa bör vända sig till sitt resebolag eller sin resebyrå.

UD och ambassaden i Kairo följer utvecklingen. Det fortsatt instabila läget i landet gör utvecklingen svårbedömd. UD har förstärkt sin konsulära jour i Stockholm. Den nås på dagtid via växelnumret:

08-405 10 00

Ambassaden är hårt belastad; om du behöver kontakta UD använd i första hand det nummer som anges ovan och inte ambassadens telefonnummer. Informationen på ambassadens webbplats uppdateras dock löpande.

Vi rekommenderar sedan tidigare svenskar att vara försiktiga, att undvika politiska tillställningar, demonstrationer och andra större folksamlingar. När det gäller utegångsförbudet rekommenderar vi att man följer de tider som anges i nyhetsrapporteringen. Tiderna kan komma att ändras.

Vad gäller frågor kring resor så är det i första hand resebolagen som nu har ansvar för att flyga hem svenskarna. När vi avråder från icke nödvändiga resor får vi många frågor om vad som händer med de som redan befinner sig i Egypten. Även här är det resebolagen som gör bedömningen om de ska flyga hem resenärer tidigare än beräknat. UD påverkar inte resebolagen i den bedömningen.

Det är i nuläget inte aktuellt med en evakuering.